เพลง
เพลงทั่วไป

เพลง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด

เพลง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด ถือเป็นสื่อทรงพลัง ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีในทุกๆ ช่วงของการดำเนินชีวิต ทั้งในยามที่สนุกสนาน  ในยามที่รู้สึกเศร้าเสียใจ หรือในยามที่รู้สึกมีความสุข เพลงจะทำหน้าที่เป็นสื่อที่ทำให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขติดตามต่อในบทความเพลงยุค 90

เพลง

               ปัจจุบันนอกจากฟังเพื่อความเพลินเพลินแล้ว เพลง ยังได้เข้ามีบทบาทในด้านการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กเล็กในวัยเรียน ทั้ง บทเรียนภาษาไทย บทเรียนคณิตศาสตร์  บทเรียนภาษาอังกฤษ ล้วนนำเนื้อหาในการเรียนการสอน มาดัดแปลงเป็นเพลง เพราะนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังทำให้จดจำบทเรียนได้ง่ายและแม่นขึ้นมาก

               สำหรับผู้ใหญ่บางคนเพลงมีอิทธิพลกับชีวิตจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้   ทำให้หลายคนลุกขึ้นสู้กับปัญหาได้อย่างมีพลัง

               นอกจากบทบาทของเพลงที่มีต่อชีวิตมนุษย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น หลายคนยังคงไม่เคยรู้ว่า นอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลาย หายเครียด หรือมีความสดชื่นสนุกสนานในชีวิตแล้ว ในวงการแพทย์ยังเผยแพร่ถึงประโยชน์ที่คาดไม่ถึงอีกมากมายหลายประการอีกด้วย

เพลง มีอิทธิพลกับชีวิตจนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต

เพลง
  1. ช่วยให้หลับสบาย ผ่อนคลายลง จึงทำให้สามารถนอนหลับดีมากยิ่งขึ้น
  2. ช่วยให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกสนาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  3. สร้างพลังบวกให้กับจิตใจ ส่งผลให้สุขภาพกายดีตามไปด้วย
  4.  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยสร้างสมาธิให้กับการทำงาน
  5. ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ทำให้สมองทั้งสองซีกได้ทำอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  6. ช่วยทำให้มีความสุข อารมณ์ดี มีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
  7. หากผู้ป่วยเลือกฟังเพลงที่ทำให้มีความสุข จะช่วยชะลออาการเจ็บป่วย มีแรงที่จะก้าวเดินต่อไป

(ภาพ 3)

รู้ประโยชน์ของการฟังเพลงแล้วทึ่งใช่ไหมคะ ใครจะคิดว่าการฟังเพลงเฉย จะให้ประโยชน์ทั้งจิตใจและร่างกายไปพร้อมๆกันได้อย่างนี้ รู้อย่างนี้แล้ว หาเวลาว่างในแต่ละวันเพื่อการฟังเพลงกันบ้างแล้วกันนะคะ