“We are the Champions”
เพลงสากล

“We are the Champions” บทเพลงแห่งผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จตามที่ต้องการ

“We are the Champions” คำพูดที่แสนจะคลาสสิคที่มักจะถูกนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จตามที่ต้องการ แต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งวลี “We are the Champions” จะกลายมาเป็นบทเพลงยุค 90 ที่โด่งดัง และมีอายุมากกว่า 40 ปีเข้าไปแล้ว จากเสียงร้องของสุดยอดนักร้องคุณภาพระดับโลกอย่าง Freddy Mercury แห่ง …