เพลง
เพลงทั่วไป

เพลง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด

เพลง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ ไม่ว่าในยุคใดสมัยใด ถือเป็นสื่อทรงพลัง ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีในทุกๆ ช่วงของการดำเนินชีวิต ทั้งในยามที่สนุกสนาน  ในยามที่รู้สึกเศร้าเสียใจ หรือในยามที่รู้สึกมีความสุข เพลงจะทำหน้าที่เป็นสื่อที่ทำให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขติดตามต่อในบทความเพลงยุค 90                ปัจจุบันนอกจากฟังเพื่อความเพลินเพลินแล้ว เพลง ยังได้เข้ามีบทบาทในด้านการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กเล็กในวัยเรียน ทั้ง บทเรียนภาษาไทย บทเรียนคณิตศาสตร์  บทเรียนภาษาอังกฤษ ล้วนนำเนื้อหาในการเรียนการสอน …