Gloomy Sunday
เพลงยุค90เพลงสากล

Gloomy Sunday บทเพลงแห่งความตายทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมาย

ย้อนกลับไปหลายปีก่อนได้มีข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายซึ่งแต่ทุกเหตุการณ์ได้เกี่ยวพันไปถึงบทเพลงเพลงหนึ่งของนักประพันธ์ชาวฮังกาเรียนนามมว่า เรสโซ เซเรสส์ (Reszo Seress) ที่ได้แต่งเพลงนี้ออกมาเมื่อปี 1932 และหลังจากที่เพลงนี้ได้ออกมาเข้าหูของคนฟังก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมายรวมถึงตัวของ เรสโซ เซเรสส์ ที่ต้องจบชีวิตเพราะเพลงนี้กับบทเพลงที่ชื่อ Gloomy Sunday                Gloomy Sunday ถูกแต่งมาในปี 1932 โดย เรสโซ …