Hotel California
เพลงยุค90เพลงสากล

Hotel California เพลงสไตล์คันทรีอเมริกัน กับอิทธิพลที่มีต่อเพลงในยุค 80-90

ในสังคมอเมริกัน เรื่องเพลงล้วนมีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทางวัฒนธรรมมากพอสมควร อาจจะขึ้นอยู่กับยุคที่เกิดของมนุษย์ที่มีความหลากหลายตามมา แม้แต่ เพลงคันทรี ก็เช่นกัน ซึ่งเพลงคันทรีกลายเป็นเสน่ห์ที่จับต้องได้ในกลุ่มชาวอเมริกันที่ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบ เพราะมักจะมีเนื้อหาบางอย่างเกี่ยวกับอเมริกันสอดแทรกในเนื้อหา คล้ายๆ กับเพื่อชีวิตในบ้านเรากลายๆ แต่ผู้เขียนกลับสะดุดใจกับเพลงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า Hotel California ซึ่งเป็นอีกเพลงที่ติดชาร์จมานานตั้งแต่ยุค 80 จนถึงยุค 90 แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการฟังเพลงแนวคันทรีอยู่บ้าง กลิ่นอายเพลงนี้ไม่ได้หายไปไหนเลย เพลงยุค …