Rick Astley
เพลงยุค90เพลงสากล

Rick Astley เสียงร้องอันมาดแมน หน้าอันละอ่อนบวกกับท่าเต้นของ Rick

หากพูดถึงเพลงสากล Pop-Dance ยุค 80 คงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงยุค90 Never Gonna Give You Up หรือ Together Forever ของ Rick Astley เสียงร้องอันมาดแมน หน้าอันละอ่อนบวกกับท่าเต้นของ Rick พอมาผสมกันแล้วเป็นอะไรที่ขัดกัน …