Rick Astley
เพลงยุค90เพลงสากล

Rick Astley เสียงร้องอันมาดแมน หน้าอันละอ่อนบวกกับท่าเต้นของ Rick

หากพูดถึงเพลงสากล Pop-Dance ยุค 80 คงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงยุค90 Never Gonna Give You Up หรือ Together Forever ของ Rick Astley เสียงร้องอันมาดแมน หน้าอันละอ่อนบวกกับท่าเต้นของ Rick พอมาผสมกันแล้วเป็นอะไรที่ขัดกัน …

Rick Astley
เพลงยุค90เพลงสากลเพลงฮิตตลอดกาล

Rick Astley เป็นนักร้องสัญชาติอังกฤษยุค 80 เจ้าของเพลงยอดฮิต Never Gonna Give You Up

Rick Astley เป็นนักร้องสัญชาติอังกฤษยุค 80 เจ้าของเพลงยอดฮิต Never Gonna Give You Up ซึ่งเป็นเพลงยุค 90ซิงเกิ้ลแรกของเขา ตั้งแต่ปี 1987 แต่ก็เกิดกระแสฮิตในอินเตอร์เน็ตอีกครั้งในปี 2007 จนเกิดเป็นมีม “RickRolling” เป็นการฝังลิ้งค์หลอกให้คนคลิกเข้าไปดู อย่างเช่น …