T-Pop ในเมืองไทย
เพลงทั่วไป

T-Pop ในเมืองไทย เป็นเพลงที่อยู่ในกระแสของไทยก็คือช่วงปลายของยุค 80’s

แต่ก่อนเพลงไทยดั้งเดิมจะเป็นเพลงสไตล์ลูกทุ่ง ลูกกรุง ที่มีทำนองที่ช้า ๆ สบายฟังง่าย เน้นไปที่ลูกเอื้อนต่าง ๆ มากกว่าและต้องเป็นผู้ที่มีเสียงที่ดีและสามารถเอื้อนได้เพราะ ๆ เท่านั้นถึงจะสามารถสร้างเพลงที่ออกมาน่าฟังได้ ดังนั้นในยุคก่อนจึงมีนักร้องที่เป็นที่รู้จักหรือสามารถร้องเพลงได้เพราะจริง ๆ อยู่ไม่มาก ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปบ้านเราได้รับวัฒนธรรมของเพลงมาจากโลกตะวันตกทำให้เรารู้จักเพลงแนวอื่น ๆ มากขึ้น และเพลงที่เป็นที่นิยมคือเพลงร็อคกับเพลงป๊อป ในช่วงแรก ๆ คนไทยยังฟังเพลงฝรั่งอยู่แต่ไม่นานก็มีการพัฒนาสร้างวงดนตรีป๊อปและร๊อคขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง …

บาซู
เพลงยุค90เพลงฮิตตลอดกาลเพลงเก่าเพราะๆเพลงไทย

บาซู วงดนตรีป๊อปแดนซ์ยุค 90 ต้นแบบ T-POP ของเมืองไทย

เมืองไทยยุค 90 ถือเป็นยุคแห่งความบันเทิงที่เป็นช่วงของการนำความบันเทิงต่าง ๆ แบบต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย แรก ๆ เรายังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเท่าไหร่นัก แต่หลังจากที่นักร้องไทยได้เข้ามามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ก็ทำให้วงการดนตรีของเรามีตัวตนและความเป็นตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเพลงป็อปที่เราเริ่มมีความเป็นแนวของตัวเองมาขึ้นแตกต่างจากต่างประเทศจนได้ชื่อว่า T-POP ขึ้นมา ทั้งนี้มีวงดนตรีวงหนึ่งที่เป็นที่มาของคำว่า T-POP ในประเทศไทยนั่นคือวง บาซู วงดนตรีป๊อปแดนซ์ยุค 90 …